TJENESTER OG PRISER

Hva kan jeg tilby

    Jeg etablerer nå en privat praksis hvor jeg tilbyr timer til kreftpasienter og pårørende eller andre som strever psykisk grunnet somatisk sykdom.

    Jeg kan være en samtalepart i trygge omgivelser der en kan sette ord på og bearbeide vanskelige følelser i forbindelse med somatisk sykdom, og få hjelp til mestringsstrategier for å håndtere en endret hverdag.


 

PRISER

Individualbehandling    Enkelt time (45 minutter)          750 NOK

Praktisk

Privat praksisen har ingen refusjonsordning. Det betyr at du selv må betale timene, og du vil ikke kunne anvende frikortordningen. Psykologer er autorisert helsepersonell og har lovpålagt taushetsplikt og journalføringsplikt.

Avbestilling senest 24 timer (en virkedag) før på SMS eller mail. Ubenyttede timer og for sen avbestilling vil medføre fakturering på ordinær timepris. Disse vilkårene gjelder også ved sykdom da virksomheten ikke har driftstilskudd.