Om meg

 

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2006, men før jeg ble psykolog har jeg studert og arbeidet i inn og utland blant annet som lærer. Som psykolog har jeg vært særlig opptatt av å løfte frem iboende ressurser for å mestre egen livssituasjon og bruke bevisstheten aktivt for å støtte opp under eget liv.

Jeg har en særlig interesse for klinisk helsepsykologi, søvn og positiv psykologi og anvender kognitive teknikker i mitt psykologiske arbeid.


Erfaringsbakgrunn

Som psykolog har jeg vært opptatt av at vi har en psykisk helse som også må ivaretas under somatisk sykdom. Rehabilitering er en viktig faktor for å bygge seg opp, men her tenkes det vanligvis på fysisk form mens psykisk helse glemmes. Mange har behov for å bearbeide det man har vært igjennom og noen trenger hjelp til å mestre de psykiske utfordringer som den somatiske sykdommen gir.

Utfordringer som:

  • At det tar tid å finne fotfeste i ny livssituasjon
  • At man kan ha frykt for tilbakefall
  • Slite med søvnvansker
  • Mangle krefter til det dagen krever
  • Sorg over tapte muligheter
  • Nedstemthet og fatigue / kronisk tretthet
  • Finne veien tilbake til arbeid
  • Ikke vite hva man skal si til familie /jobb om sykdommen
  • Streve med sammensatte følelser

Etter avsluttet behandling kan noen kjenne på skam fordi man ikke er glad, men heller kjenner på en tristhet fordi livet ikke ble slik man hadde tenkt. Mange kreftoverlevere strever med seneffekter av sykdommen og behandlingen. Enkelte har vansker med å forholde seg til familie, venner og arbeid som forventer at en nå er frisk etter avsluttet behandling mens en selv kjenner deg langt fra frisk, men er heller ikke syk.


Spesial kompetanse

Jeg har selv kjent kreft på kroppen og erfart at veien tilbake til livet kan være lang og kronglete. Jeg var leder av den landsdekkende pasientforeningen Blodkreftforeningen i 5 år. Der arbeidet jeg med likepersonsarbeid, organisasjonsoppbygging, diagnosespesifikke seminarer og brukermedvirkning på ulike nivåer i inn og utland. I tillegg utviklet jeg mestringskurset «Ung Flyt» for unge kreftpasienter og var gruppeleder for en mestringsgruppe der.

På Montebellosenteret (landsdekkende rehabiliteringssenter for kreftpasienter og deres pårørende) har jeg over år holdt foredrag om psykologiske verktøy for å mestre en krefthverdag.

Jeg jobber nå i et tverrfaglig team på en Frisklivsentral hvor jeg underviser i tema knyttet til livsstilsendering. Der har jeg også utviklet et mestringskurs som heter «Hode møter kropp». Fokus er på hvordan få hodet / tankene med på laget i forhold til de endringsprosessene man ønsker å etablere. Et annet kurstilbud jeg holder der er «Energibalanse i hverdagen». Et
mestringstilbud til de som strever med vedvarende tretthet og kjenner at man ikke har krefter til det livet man ønsker å leve. I tillegg har jeg vært kursholder på Tønsberg Søvnskole.

Grunnet egen erfaring med kreft og tilhørende organisasjonsarbeid har jeg spesielt god kjennskap til kreftfeltet. På Frisklivsentralen jobber jeg med mange ulike somatiske og psykiske diagnosegrupper, og ser at mange av de psykologiske utfordringene knyttet til kreft er overførbart til det å leve med andre kroniske sykdommer.